The Codex of Alchemical Engineering

The Codex of Alchemical Engineering

Solutions for all levels:
-------------------------

1 Aqua Vitae
------------
m,7,8,90,3,crrorr; 


2 Sal Ammoniac
--------------
b,6,9;m,7,6,270,2,ollcrr22;
m,6,12,180,1,cruodlww;m,7,12,0,2,clorwwww; 


3 Cinnabar
----------
t,8,13;b,6,11;m,7,7,90,3,rr11orrc;
m,6,13,180,1,clllolww;m,10,11,180,1,dlcruoww; 


4 Litharge
----------
b,4,10;m,1,10,90,2,clorclor;m,7,10,90,2,cdr11olu;
m,6,6,90,3,rrorrcww; 


5 Oil of Vitriol
----------------
t,5,13;t,7,11;b,4,9;c,3,11;m,1,9,90,3,wwcdloru;
m,3,13,180,1,crolwwww;m,5,11,180,1,wwclllol;
m,5,6,180,2,r11orrcr;m,2,3,0,1,dwwcuuod; 


6 Aqua Fortis
-------------
c,3,11;b,12,9;c,11,11;b,9,7;t,9,11;t,6,8;
m,10,3,90,3,r1olwwwwwwwwc;m,10,9,0,1,wwwwwwwwc1lor;
m,9,9,90,1,wwwwwcrrorrww;m,8,9,0,1,wwwwwcuuoddww;
m,6,11,180,2,wwcrrorrwwwww;m,3,13,180,1,crolwwwwwwwww;
m,13,11,90,1,crrollwwwwwww;m,10,13,0,2,wwcluodrwwwww; 


7 Haematite
-----------
p,10,11;b,7,8;m,1,10,90,2,clorwwwwwwww;
m,11,13,0,1,clorwwclorww;m,10,13,180,2,cdrolucdrolu;
m,4,8,90,1,wwcluodrwwww;m,11,8,180,2,wwwwwwcuodww;
m,10,8,180,1,olucdrolucdr;m,7,5,90,2,crr11orrwwww; 


8 Brimstone
-----------
t,3,9;t,5,11;c,1,11;b,10,11;m,3,11,90,1,crrrorcrrrorwwwwww;
m,8,11,0,2,llwwcrrollcrrowwww;m,8,13,0,2,cdouwwwwwwwwwwwwww;
m,10,9,270,1,rruucddww11wwwwrro;
m,10,4,90,2,r1olwwwwwwwwwwwwwc; 


9 Aqua Regia
------------
c,11,11;t,9,13;t,7,11;b,9,9;c,1,9;b,3,11;b,6,7;
m,1,11,90,1,cllwrorwwwwwww;m,4,13,180,2,wwcrdoluwwwwww;
m,9,11,90,1,wwwcrrollwwwww;m,11,13,0,1,cllorrwwwwwwww;
m,13,9,90,3,wwcdroluwwwwww;m,9,7,90,1,wwwwwwwcrolwww;
m,4,7,90,3,wwwwwc1ddloruu;m,7,5,270,2,11odrrwwwwwcrr; 


10 Vertigris
------------
c,1,9;p,10,11;b,9,7;b,5,9;m,5,13,180,3,wwcrolwwwwwwwwwwww;
m,1,11,90,1,cllorrwwwwwwwwwwww;
m,3,9,180,1,wwwcurrolldwwwwwww;
m,6,7,90,1,wwwwwwwcluodrwwwww;
m,9,5,90,1,wwwwwwwwwwc11wlorw;
m,11,2,180,2,22olwwwwwwwwwwwcrw;
m,10,13,180,2,cdrolucdroluwwwwww;
m,11,13,0,1,clorcwwlorwwwwwwww;
m,10,9,90,1,wwwcllorrwcllorrww; 


11 Black Powder
---------------
t,9,11;t,5,11;b,7,9;c,3,11;m,13,11,90,1,crrollwwwwwwwwwwww;
m,11,9,0,1,wwwwclluorrdwwwwww;
m,3,13,180,1,crolwwwwwcrolwwwww;
m,7,11,90,1,wclllrorrcwlllrorr;m,8,6,90,2,w1wrrowllc1wdu1www;
m,3,9,0,1,uuodwdrcluuoddrclw; 


12 Gold
-------
p,6,9;m,4,13,180,2,cdrolucdrolucdrolu;
m,13,9,90,3,cddroluucddroluuww;
m,10,13,180,2,cdroluwwwwwwwwwwww;
m,10,9,90,1,wwwcuurwoddlwwwwww;
m,9,9,0,1,wwwwwcllorrwcllorr;
m,7,11,270,1,olucrdolucdrolucdr;
m,6,6,90,1,uwrrollcwwwduwwwwd; 


13 Elixir of Life
-----------------
b,1,7;b,12,7;b,6,7;c,10,10;c,4,10;m,4,13,180,2,crolcllorrwwwwwwww;
m,10,13,0,2,clorwwwwwwwwwwwwww;
m,2,10,0,1,wwcluodrwwwwwwwwww;m,1,4,270,2,cllorrcllorrwwwwww;
m,4,7,180,1,wwwwwc11ww1rrollww;m,13,4,270,2,crrollcrrollwwwwww;
m,12,10,180,1,wwcruodlwwwwwwwwww;
m,10,7,180,2,owdrrc11wwwwww1llu;
m,9,7,180,1,odwwwwwwwwwwwwcuud;
m,7,5,90,1,crruodllwwwwwwwwww;m,7,10,90,2,wwwwwwwwwcdlluowrr; 


14 Philosophers Stone
---------------------
b,1,5;c,3,3;b,12,5;b,1,9;b,12,9;c,3,11;c,11,11;c,11,3;b,5,7;b,8,7;b,7,13;
m,3,13,180,1,wwcruuoddlwwwwwwww;
m,11,13,0,1,wwcluuoddrwwwwwwww;
m,1,11,90,1,crrollwwwwwwwwwwww;
m,13,11,90,1,cllorrwwwwwwwwwwww;
m,1,3,270,1,cllorrwwwwwwwwwwww;m,3,1,180,1,wwcluuoddrwwwwwwww;
m,9,9,0,1,wwwwwwcuouc2ddlord;m,13,3,270,1,crrollwwwwwwwwwwww;
m,11,1,0,1,wwcruuoddlwwwwwwww;m,7,9,270,1,wcrr2211llowwwwwww;
m,5,9,270,1,lwwddocuouc1rddoww;m,3,7,0,2,uodowwwwwwwwwwwwwc;
m,6,5,90,1,urwwwwcucwwlddww2o;m,8,5,0,2,wwwwwwwcudw2r2doul;
m,7,5,270,3,rrddwwwwwwc2lul2uo;
m,12,7,180,2,odwwwwwwwwwwwwwc2u; 


15 ??????
---------
p,10,11;t,3,11;t,1,9;p,7,9;b,3,6;b,4,9;b,10,7;
m,10,13,180,2,cdrolucdrolucdrolu;m,11,13,0,1,clorwwclorwwclorww;
m,13,11,90,1,wwcrolwwcrolwwcrol;
m,8,7,90,3,wwwwwwcddouuwwwwww;
m,10,9,90,1,wwwwwcruodlwwwwwww;m,8,11,0,1,clluodrrwwclluodrr;
m,5,13,270,1,ddwwwcuuoddwwwcuuo;
m,5,11,270,1,uuoddwwwcuuoddwwwc;
m,7,6,90,2,wwwwwwwwwwwcrolwww;
m,1,6,90,2,wwwwwwwwcdlourwwww;
m,6,6,0,2,1llwwwwwwwwwwwcrro;
m,13,6,180,3,dd2ouuwwwwwwwwwwwc;m,7,7,180,2,wwcr2rollwwcr1roll;
m,13,7,270,1,lwwwwwwwc11wwwwwro;
m,12,2,180,1,wwcuu11oddwwwwwwww;
m,13,2,90,2,rolwwwwwwwwwwwwwwc;
m,6,11,180,1,wwwcrrolluwcdoucdo;
m,1,11,90,1,culodclorrwwwwwwww;m,3,13,180,1,wwcrolwwwcrolcrolw;
m,4,13,270,1,dcuuoddwwwwwwcuuod; 


Code letter meanings: 
---------------------
m = manipulator; b = glyph of binding; p = glyph of projection
w = wait; 
l = move claws anticlockwise (left arrow); 
r = move claws anticlockwise (right arrow); 
d = withdraw claws (down arrow);
u = extend claws (up arrow); 
c = close claws; 
o = open claws;
1 = rotate atom/molecule clockwise; 
2 = rotate atom/molecule anticlockwise;
(Not sure on the 'repeat below' as I never used it)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *